En komplett redovisningsbyrå för
både det lilla och det stora företaget.Utrikes Ekonomi AB
Storgatan 38
833 41 Hammerdal
Telefon 0644-712 50
E-post laila@utrikesek.se